Terugkijken: Dodenherdenking in Hilversum

De officiële dodenherdenking in Hilversum is hier terug te kijken. Dit jaar is het vanwege het coronavirus op de Noorderbegraafplaats. Het was een ontstuime herdenking door de harde wind. En in de toespraak van de burgemeester bood hij namens het college en de raad van Hilversum zijn excuses aan voor het overheids handelen van toen. Normaal is er op 4 mei een herdenkingsbijeenkomst in theater Gooiland, een stille tocht en aansluitend een herdenking en defilé in het Rosarium, het verzetsmonument van Hilversum.  Vanwege de coronacrisis verloopt de herdenking van de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog dit jaar opnieuw anders. Het grootste verschil: er zijn dit jaar amper toeschouwers welkom.  Om alle Hilversummers toch de kans te geven de slachtoffers te herdenken, werd de herdenking op de Noorderbegraafplaats live uitgezonden. Kijk hier de herdenking bij het Rosarium en bij de Noorderbegraafplaats terug: 's Ochtends legden loco-burgemeester Karin Walters en wethouders Floris Voorink en Anette Wolthers een krans neer bij het verzetsmonument in Hilversum. Daarna was de officiële dodenherdenking bij de Noorderbegraafplaats.  Er waren toespraken en muziek. Stadsdichter Charlotte de Raad las het gedicht Hemellichaam voor. Stef van Breugel deed de Bill Minco-lezing van Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel. Zij verblijft in het ziekenhuis maar de directeur van Museum Hilversum is bereid gevonden haar te vervangen.  Ook burgemeester Pieter Broertjes was niet aanwezig. Hij ligt in het ziekenhuis met een hersenontsteking. Wethouder Arno Scheepers las zijn toespraak voor. De wethouder gaf aan dat hij daar met een dubbel gevoel stond. Hij vond het eervol om te spreken, maar eigenlijk vindt hij het de taak van de burgemeester.  De toespraak begint persoonlijk met een stukje uit het dagboek van de moeder van de burgemeester. Hij refereert ook aan de verwarring die in Hilversum heerste omdat de Engelsen pas op 7 mei binnen reden.  Excuses De burgemeester vindt ook dat Hilversum tekort is geschoten. Er is te veel weggekekendoor politiefunctionarissen en ambtenaren en is er actief meegewerkt aan het ‘Jodenvrij’ maken van Hilversum. Drie van zijn voorgangers hebben in de oorlogsjaren een zeer kwalijkerol gespeeld en waren heel bepalend in de mate waarin politiek en bestuur meewerkten met de Duitsers. "Ik vind het gepast om namens het college en de raad van Hilversum vol overtuiging mijn excuses aan te bieden voor het overheidshandelen van toen", aldus de burgemeester in zijn speech. 

Geplaatst op woensdag 5 mei 2021.